Expanze Wakmetu na český trh

Expanze Wakmet na český trh

S hrdostí oznamujeme další milník v historii naší společnosti. Dne 30. ledna 2024 udělal Wakmet významný krok vpřed zahájením expanze na český trh založením společnosti Wakmet CZ sro.

Expanze Wakmetu na český trh vytváří most spojující nás s českými zákazníky a obchodními partnery. To je výrazem našeho závazku budovat trvalé vztahy a přizpůsobovat naše služby potřebám a očekáváním zákazníků na českém trhu.

Zajímavé je také to, že naše webové stránky byly vylepšeny o automatický překlad do češtiny. Tato inovace je důkazem naší touhy být našim zákazníkům co nejblíže bez ohledu na jazykové bariéry. Dostupnost obsahu v češtině českým partnerům a zákazníkům výrazně usnadní orientaci v naší nabídce. Toto řešení zvýší transparentnost a dostupnost našich produktů a služeb.
Expanze Wakmet na český trh symbolizuje krok k růstu a rozvoji společnosti a ukazuje naše aspirace. Je také výrazem víry v potenciál a příležitosti, které český trh nabízí. Těšíme se na budování nových vztahů, rozšiřování stávajících partnerství a přispívání k růstu obou našich komunit.

Sídlo nové společnosti se nachází na adrese 28. října 810/246, v městské části Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Kontakt na našeho zástupce v ČR Mateje Bočka: matej.bocek@wakmet.cz.

Zveme vás také na naše sociální sítě


Expanze Wakmetu na český trh
Přejděte nahoru
cs_CZCzech