Naše certifikáty


názevPopisPL verzeEN verze
Certifikace ISO 9001Certifikát ISO byl schválen společností Lloyd's Register Quality Assurance Limited jako vyhovující standardům řízení kvality: ISO 9001. Systém řízení kvality zahrnuje: Návrh a výrobu ventilů a šoupátek pro energetický, chemický, petrochemický a loďařský průmysl. 0052570-QMS-POLPL-RVA 0052570-QMS-ENGUS-RVA EN
CERTIFIKÁT 0525-PED-DE-50037-Mod-H-1V srpnu 2002 obdržel Wakmet certifikát schválený LRQA pro výrobu armatur v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU 50037-1-IMS03-04-89-Modul-H-issued-20240429
TÜV NORD
V listopadu 2009 obdržel WAKMET certifikáty vydané TÜV NORD na výrobu tlakových armatur dle: AD 2000-Merkblatt HP0 / Směrnice 97/23/EC / DIN EN ISO 3834-2
PN-EN ISO 3835-2 2024 PL
Tlakové zařízení PN-EN 16668 2024 PL
AD 2000-Merkblatt HP0 2024 PL
PN-EN ISO 3835-2 2024 EN
Tlaková zařízení PN-EN 16668 2024 EN
AD 2000-Merkblatt HP0 2024 EN
UDT certifikát
14. srpna 2003 Úřad technické inspekce uvedl, že FAP WAKMET je oprávněna vyrábět průmyslové armatury. Spolu s rozsahem a podmínkami byl vydán certifikát, který je evidován pod číslem UC-16-90-W/2-03.
Přejděte nahoru
cs_CZCzech