Ogłoszenie o zamówieniu do projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w celu wprowadzenia do oferty firmy armatury do automatycznej regulacji przepływów mediów w warunkach nadkrytycznych", Numer projektu: RPOP.02.01.03-16-0028/16. Nabór zakończony.

Udostępnij