Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Nazwa projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w celu wprowadzenia do oferty firmy armatury do automatycznej regulacji przepływów mediów w warunkach nadkrytycznych"

Numer projektu: RPOP.02.01.03-16-0028/16


Udostępnij