F.A.P. „WAKMET” utworzona została we wrześniu 1991 roku przez czterech współwłaścicieli: inż. Kazimierza Kaczmarka, inż. Andrzeja Wilczyńskiego, inż. Janusza Wachowskiego i Zbigniewa Krzywdzińskiego. Każdy oprócz wkładu pieniężnego w powstanie firmy zainwestował swoje wieloletnie doświadczenie. Początkowo firma działała pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjny Armatury Przemysłowej „WAKMET”s.c. W 1994 roku wskutek zwiększenia mocy produkcyjnych zmieniono nazwę na Fabrykę Armatury Przemysłowej „WAKMET”s.c. W tym czasie przeniesiono też siedzibę firmy do Bodzanowa, miejscowości położonej w południowo- zachodniej części Polski, u podnóża Gór Opawskich, niedaleko granicy z Republiką Czeską. Wkład założycielski wniesiony przez wspólników stanowi także dokumentacja konstrukcyjna, na bazie której uruchomiono produkcję zaworów specjalistycznych dla przemysłu koksowniczego, a także liczne kontakty handlowe, dzięki którym łatwiej uzyskiwano odbiorców produkowanej armatury. W pierwszym roku istnienia „WAKMET” zatrudniał siedmiu tokarzy, pracujących przy trzydziestu obrabiarkach, zainstalowanych w hali produkcyjnej o powierzchni 300m2. Dzięki własnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, chronionym w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczpospolitej, poszerzano stopniowo wachlarz wyrobów. Na początku firma produkowała głównie wyroby dla koksowni i elektrociepłowni. Dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił firmie w 1993 roku zakupić upadłą Fabrykę Tektury w Bodzanowie. Od tej pory zyski z działalności w 90% przeznaczano na remont nowej siedziby oraz powiększenie parku maszynowego. Ostatecznie w 1994 roku wraz ze zmianą nazwy firma przeniosła swoją siedzibę do wykupionej Fabryki Tektury w Bodzanowie. W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój asortymentowy produkowanej armatury, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży, a tym samym zysku. Całkowity dochód Fabryki inwestowano w adaptację nowo nabytego obiektu do wymagań produkcji armatury przemysłowej. Dzięki temu po dwóch latach firma stała się znanym producentem na rynku krajowym, i zagranicznym. Strategia firmy od początku zakładała uzyskanie jednej z norm ISO 9000, jednak zbyt mała skala produkcji oraz prowadzona rozbudowa przedsiębiorstwa znacznie utrudniała realizację tego projektu. Pod koniec 1995 roku FAP „WAKMET”s.c. stała się dostatecznie silna, aby rozpocząć proces przygotowawczy do wdrożenia systemu zapewnienia jakości opartego na międzynarodowej normie ISO 9001. Stały, dynamiczny rozwój produkcji i uznanie odbiorców pozwoliły firmie uzyskać liczne uznania i dopuszczenia Towarzystw Klasyfikacyjnych oraz instytucji zewnętrznych takich jak: Polski Rejestr Statków; Germanischer Lloyd; Det Norske Veritas; Lloyd’s Register of Schipping, które są wyznacznikiem wymogów firm posiadających normy ISO 9000. Poparcie wymienionych jednostek przyczynia się do sprzedaży wyrobów dla przemysłu okrętowego w kraju i zagranicą. Produkcja armatury „WAKMET’u” bazuje na najlepszych materiałach krajowych, głównie odkuwkach. Wysoka jakość produkowanych zaworów pozwala wchodzić na wiele rynków: energetyczny (elektrownie i elektrociepłownie), przemysłu chemicznego i hutniczego, budownictwa, petrochemii, itp. Obecnie FAP „WAKMET” dla reklamy swoich wyrobów uczestniczy w licznych imprezach handlowych w kraju i zagranicą (między innymi: Achema, Targi Poznańskie, itd.). Stwarza to możliwość stałego wzrostu eksportu głównie do Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch, Grecji i Hiszpanii. Równie owocnymi transakcjami handlowymi są prezentacje wyrobów firmy organizowane bezpośrednio u odbiorcy. Aktualnie FAP „WAKMET”s.c. zatrudnia 220 osób. Stale powiększa się asortyment wytwarzanej armatury. Na początku 1998 roku firma wprowadziła na rynek nowy wyrób - zasuwy wysokoprężne. Do tej pory ich jedynym krajowym producentem był Zakład „CHEMAR” Kielce. Od sześciu lat produkt ten cieszy się coraz to większym zainteresowaniem odbiorców krajowych i zagranicznych.