Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniu poziomu zadowolenia naszych klientów. Ma ona na celu zebranie uwag i opinii dotyczących współpracy, a otrzymane wyniki przyczynią się do podniesienia jakości obsługi klientów firmy WAKMET.

Odpowiedzi na wszystkie pytania przedstawiono w skali 1 - 5, gdzie 5 jest oceną najwyższą.

* Prosimy o wypełnienie punktu w przypadku wystąpienia reklamacji.
W jakim stopniu wyroby firmy WAKMET spełniły Państwa oczekiwania?